Bilstöd/Reseavdrag med egen bil

Försäkringskassans informationsblad ang bilstöd för vuxna
samt Skatteverkets regler gällande reseavdrag med egen bil