Kontakt

Kansli

DHR Stockholmsavdelningen
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 STOCKHOLM

Organisationsnr: 802000-6378
Bankgiro 710-9333
Telefon Vx: 08-564 826 50

Kanslichef:
Sebastian Nikula tfn 08-564 826 54
                                 073-981 99 54
sebastian.nikula@dhrs.se 

Nollåttan:
Sebastian Nikula tfn 08-564 826 54
                                 073-981 99 54

Administratör:
Gudrun Dahlgren tfn 08-564 826 55
gudrun.dahlgren@dhrs.se

Ekonomiansvarig:
Henric Stenström tfn 08-564 826 51
                                  070-258 78 94
henric.stenstrom@dhrs.se

Kansliet

Hammarby Fabriksväg 23