21

apr

EU-VALET 26 maj

Din rätt att rösta


Avdelningen och dess styrelse vill passa på att påminna om EU-valet den 26 maj och 
vikten av att just Du gör Din röst hörd genom att rösta.

Kanske kan EU-arbetet ibland kännas aningen långt bort och därför inte så vardagsnära.
Dock har arbetet i unionen med tiden kommit att innefatta allt fler områden. Det är inom många områden i Din vardag där Du påverkas av EU-direktiv.

Ex på områden kan vara standardiseringsförslag för tillgänglighet som ska gälla i flera EU-länder, samt standarder när det gäller resandet. 

Sök ditt parti och välj Din starkaste kandidat från deras lista.

Det som beslutas på EU-nivå sugs ibland även upp av lokala politiker.

Stockholmavd/David Hansson