28

jun

Grillkväll Lagersberg

På DHR Västerås kursgård den 28 juni. Samling kl 10.00 City Terminalen.
Åter i Stockholm ca 22.00.
Pris 300 kr för medlemmar och 400 kr för icke medlemmar.
Se vidare i kommande nummer av "I väntan på Nollåttan"