17

maj

Medlemsmöte

Lignagatan 8 Drakenbergssalen
kl 18.00-20.30
Kaffe och smörgås kommer att serveras från 17.30