30

mar

Söder om Söders Årsmöte

Söder om Söder håller sitt Årsmöte den 30 mars 2019
kl 12.00-13.00 på Tellus Drakenbergsgatan, Lignagatan 8