16

okt

Medlemskort blir medlemsbevis

Medlemskortet blir medlemsbevis under 2019 i ett led att minska vår plastkonsumtion
och förbättra vår miljöpåverkan.
Se vidare i länken nedan