Nollåttan

Stockholmsavdelningens medlemstidning når ut till samtliga medlemmar i avdelningen, samt alla medlemmar i DHR Stockholms läns Distrikt. Dessutom går den till ett stort antal externa prenumeranter, såsom politiska kanslier, myndigheter, bibliotek och liknande.

Här hittar du tidningsarkivet från två år bakåt.
Vill Du ha äldre tidningar kontakta kansliet info@dhrs.se

  • Redaktör och Layout: Ingela Mismo, tel. 08-564 826 53
  • Ansvarig utgivare: Sebastian Nikula, tel. 08-564 826 54
  • Annonser: Gudrun Dahlgren, tel. 08-564 826 55


Klicka på en tidning för att ladda ner den som pdf

  • Nollåttan 2016

  • Nollåttan 2015

Utgivning Nollåttan 2018

Manusstopp    Utgivning
Nr 1     11/1           8/2
Nr 2     13/2           8/3
Nr 3     5/4             14/5
Nr 4     14/8           7/9
Nr 5     18/9           16/10
Nr 6     6/11           6/12

Sommarbladet/
 I väntan på..
             17 maj      7 juni