30

mar

Söder om Söders Årsmöte

Söder om Söders Årsmöte kommer att äga rum den 30 mars 2019 kl 12.00-13.00 på
Tellus Drakenbergssalen, Lignagatan 8