30

mar

Stockholmsavd Årsmöte 2019

Årsmötet kommer att ske den 30 mars 2019 kl 14.00-17.30 på
Tellus Drakenbergssalen, Lignagatan 8.

OBS att Årsmöteshandlingarna kommer denna gång att dels finnas på själva årsmötet samt att kunna begäras ut från kansliet ungefär 1 vecka innan årsmötet.
Mejla gudrun@dhrs.se eller ring på tfn 08-564 826 55 mellan kl 09.00-13.00 månd-torsd.
Inga årsmöteshandlingar, förutom Motioner, kommer att publiceras i Nollåttan
eller med separat utskick