10

apr

Två politikermöten i maj

Den 17 maj kommer vi att träffa representanter för Socialnämnden.
Det kan bli intressant diskussioner om SoL och LSS.
Plats: Tellus Fritidscenter LIgnagatan 8 Drakenbergssalen
TId: 18.00-20.30

Den 31 maj riktar vi in oss på Trafiknämnden.
Vad har de att säga till sitt försvar t ex när angöringsplatser för
Färdtjänsten försvinner i stadens iver att bygga cykelbanor.
Plats: SeniorLokus Rosenlundsgatan 44 A
TId: 18.00-20.30

Vi kommer att servera smörgåstårta till dessa möten, varför vi behöver veta om
Du kommer, så vi köper så det räcker till alla.

För mötet den 17 maj måste anmälan
ske senast den 11 maj.
För mötet den 31 maj måste anmälan
ske senast den 25 maj.
Ring 08-564 826 55 eller maila till gudrun.dahlgren@dhrs.se

Välkomna