10

nov

Vakanta platser Funktionshinderråden

Vi har vakanta platser på nedanstående Funktionsråd.

Bor Du inom respektive område och känner att Du skulle vara intresserad som
DHR-medlem att representera oss i ett Funktionshinderråd,
tag kontakt med kansliet tfn 08-564 826 55 eller via mail till info@dhrs.se

Det gäller områdena: Älvsjö, Rinkeby-Kista samt Ekerö. (stadsdelsbundna)
Södermalm upptagen t o m 2018.

Trafik- och Renhållningsnämnden och Utbildningsnämnden (är inte stadsdelsbundna)