Västerorts Styrelse

Styrelse

Gunvor Hersén                Ordförande, Sektionsråd, Aktivitetsgrp
gunvor.hersen@gmail.com

Birgitta Rappa                  Vice ordförande 

Madeleine Palmgren        Sekreterare
madde.palmgren@telia.com 

Yvonne Lindroos              Vice sekreterare "avd hemsida"
yvonne.lindroos@comhem.se

Karin Lemberg                 Kassör, Sekt råd/akt grp
carin.lemberg@gmail.com

  

Revisor:
Annika Sjöstedt
annika.sjostedt@telia.com

Revisorsuppleant:
Sebastian Nikula        
sebastian.nikula@dhrs.se 

Bingo/Kaffekommitté:
Birgitta Rappa                           Sammankallande
Gunvor Hersén
Birgitta Larsson
Yvonne Lindroos
Jack Lindroos
Annika Sjöstedt

Aktivitetsgrupp:
Gunvor Hersén
Karin Lemberg

Spånga Medborgarhusförening:
Eva Nilsson
evakm50@gmail.com
Karin Lemberg

Valberedning:
Britta Jonasson               Sammankallande
brittajonasson@telia.com
Jack Lindroos
Berit Nilsson
berit.s.nilsson@comhem.se

Ersättare:
Eva Nilsson
Hardy Stenberg


Adress:
DHR
Västerortsektionen
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm2019-04-09

Spånga Folkan i våra hjärtan