Motorklubben


Arbetsgrupp för Motorklubben Stockholm

Arbetsgruppen för Motorklubben har fått i uppdrag från Motorklubbens årsmöte och Stockholmsavdelningens styrelse att utreda framtiden för Motorklubben.


Under 2018 har arbetsgruppen haft några möten.
Efter två års arbete, undersökningar och samtal med många intressanta myndigheter och organisationer har arbetsgruppen (Amir Amirriazi, Ossi Aalto och Svante Erlandsson) lagt ett förslag till beslut.

En arbetsgrupp för Motorklubben i denna form bör inte hållas vid liv.

Det betyder inte att vi ska lämna våra intressepolitiska frågor, om hur vi åker från bostad till andra mål, t ex med Färdtjänst, tåg eller flyg. Tvärtom tycker Arbetsgruppen att avdelningen ska samarbeta med Distriktet och Förbundet om vårt resande.

Det är ett önskemål från Er medlemmar om DHR kan förbättra för oss att åka från plats till plats, tryggt och bekvämt.

-----------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen har beslutat enhälligt att lägga ner Motorklubben
fr o m 1 januari 2019.


.

Vintagebil

mk bil