08

sep

Inga aktiviteter eller möten

Det har varit inställda aktiviteter sen i våras på grund av Coronapandemin, och som fortsatt begränsar våra möjligheter att bedriva verksamhet som innebär fysiska möten.
Förbundsstyrelsen har dessutom gått ut med rekommendationer att skjuta upp alla aktiviteter och möten fram till den 31 december 2020.
Observera att datumet kan komma att ändras åt det ena eller andra hållet beroende på hur Folkhälsomyndigheten beslutar.
Styrelsen och Kanslipersonalen är i tjänst men vi kommer fortsätta att jobba hemifrån.
Ni är alltid välkomna att ringa oss.