26

apr

AVDELNINGENS ALLA AKTIVITETER OCH MÖTEN ÄR INSTÄLLDA T O M AUGUSTI

P g a rådande situation kring covid-19 har styrelsen beslutat att ställa in alla aktiviter
och möten t o m augusti månad.
TIdigare meddelat datum för årsmötet i maj är alltså framflyttat och nytt datum kommer att meddelas under augusti månad.
Likaså Söder om Söders årsmöte som också är framflyttat.
Stockholmsvdelningen, Västerort och Söder om Söder ställer in alla sina aktiviter fr o m maj månad och fram till augusti.
Avdelningen följer alla råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten beslutar om.