17

apr

Bidragstiftelse DHR

Fr o m 1 maj finns möjlighet att söka bidrag från DHR Bidragsstiftelse för alla som har ett betydande rörelsehinder.
Några exempel på vad du kan söka bidrag för:
bidrag till studier, tekniska hjälpmedel, anpassade fritids- och idrottsredskap, rehabilitering- eller semestervistervistelser.
Ansökningstiden är från 1 maj till 1 september.
Läs mer på Bidragstiftelse DHR hemsida där ansökningsblanketten kommer att finns fr o m 1 maj.