25

mar

INSTÄLLDA AKTIVITETER I APRIL

Utifrån stockholmsavdelningens styrelses riskbedömning, har alla aktiviteter ställts in under april månad.
Många av våra medlemmar är extra infektionskänsliga och tillhör då en riskgrupp.
Vi får återkomma med ytterligare information angående resterande aktiviteterna vi har under våren, allt beroende på hur utvecklingen ser ut.