16

jun

INSTÄLLDA ÅRSMÖTEN

DHR Stockholmsavdelningens styrelse har tagit beslut om att skjuta upp avdelningens Årsmöte
den 30/6 2021 på grund av de restriktioner som finns, med hänvisning till Pandemilagen.
Styrelsen avser att så fort som möjligt ges, genomföra ett fysiskt Årsmöte på ett stadgeenligt och demokratiskt vis och som inte utsätter medlemmar för smittorisk.

Söder om Söder skjuter även upp sitt Årsmöte den 30/6 2021 samt även Västerort som skjuter upp sitt Årsmöte den 11 juli 2021.
Det kommer att meddelas samtliga medlemmar i medlemstidningen när de uppskjutna Årsmötens kan hållas.

Vi hoppas framöver kunna komma igång med övrig fysisk verksamhet som Bingo, medlemsresor. musikkaféer, medlemsmöten och andra medlemsociala aktiviteter.

Vi hoppas att ni alla mår bra där ute och tar hand om er och de ni känner och att ni får en fin och skön sommar och så hoppas vi att vi alla kan börja träffas under hösten,
/DHR Stockholmsavd Styrelse