06

okt

Sidan 24 (45) saknad

Sidan 24 (45) saknades i några exemplar av Årsmöteshandlingarna för verksamhetsåret 2019.
Sthlmsavd ber om ursäkt för detta.