Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Mars 2022
Dmytro Schebetyuk i sin rullstol framför en bil

Funktionsnedsättning i krigets Ukraina

Vid kris är alla i stort behov av information men trots detta anpassas den sällan för personer med funktionsnedsättning. Även tillgång till vård och mediciner begränsas, för personer med exempelvis diabetes kan det innebära allvarlig fara.

Just nu flyr miljontals människor kriget i Ukraina. Bombningar och strider har begränsat framkomligheten och att ta sig till skyddsrum, delta i evakueringar eller aAtt fly blir allt mer utmanande. Dmytro Schebetyuk är talesperson för den ukrainska funktionshindersorganisationen Dostupno UA och har sedan Rysslands invasion evakuerat personer med funktionsnedsättning ut ur landet. Han ger i en intervju med MFD en inblick i situationen i Ukraina.


Läs hela artikeln här: Stora utmaningar i krigets Ukraina - MFD

Människor samlade runt ett bord gör en övning med postit-lappar

Agera lokalt – påverka globalt!

Agenda 2030 innehåller hållbarhetsmål för alla människor i alla länder – men det som ska hända globalt måste göras lokalt. MFD har intervjuat Glokala Sverige som sprider kunskap om Agenda 2030-målen och integrerar dessa i den lokala och regionala styrningen.

– Vi gör det bland annat genom att erbjuda webbaserade utbildningar, ta fram vägledningar, bidra till att bygga nätverk samt arrangera konferenser och regionala nätverksträffar. Vårt uppdrag är alltså både att sprida kunskap och göra det möjligt för kommuner och regioner att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra, säger Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig på Glokala Sverige.

Läs hela artikeln här för att ta del av hur Glokala Sverige arbetar och vad de erbjuder offentliga aktörer: "Agera lokalt, påverka globalt" - MFD

Läs mer om MFD:s arbete kopplat till Agenda 2030 här: Agenda 2030 - MFD

Lars Ahlenius och Madelene Wennberg i kontorsmiljö

Nya arbetssätt leder till varaktiga anställningar

Stockholm stads nya arbetssätt leder till att lösa stadens utmaningar vid rekryteringar och erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden en varaktig anställning.

– När Stockholm stad tidigare jobbade med arbetsmarknadsåtgärder för personer med funktionsnedsättning var det mycket fokus på nedsättningen. Först såg man svårigheterna och sedan var personen skulle kunna passa in. Ofta ledde inte metoden till några bestående anställningar, säger Madelene Wennberg, verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet Stockholms stad.

Idag utgår staden från behoven som arbetsgivare. Målet är att hitta deltagare från målgruppen som har kunskaper och förmågor som det finns behov av. På så sätt knyter staden ihop arbetsmarknadsåtgärder med kompetensförsörjningen vilket breddar rekryteringsunderlaget och skapar fler varaktiga och alternativa karriärvägar för deltagarna i åtgärderna. Modellen kallas för arbetsdifferentiering.

Läs hela artikeln här: Nya arbetssätt leder till varaktiga anställningar - MFD

Vill du veta mer om hur man kan skapa en inkluderande arbetsplats? En arbetsplats för fler - MFD

Person som röstar bakom skärm

Demokratisk delaktighet

Sverige firar 100 år av demokrati men Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades riksförbund, säger att vi har mycket kvar att göra för öka demokratisk delaktighet. Han belyser att alla medborgare borde ges rätten att göra ett informerat val på samma villkor - men att långt ifrån all information som rör valet är tillgänglighetsanpassat. Exempelvis borde alla valdebatter textas för att informationen ska nå fler, vilket idag inte är fallet.

MFD har intervjuat Mattias om demokratisk delaktighet, se filmen här: Demokrati - mer än att rösta - MFD

 
 

Checklista för tillgängliga vallokaler!

Kommuner i hela landet gör olika insatser för att främja valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning. Men vad är det man egentligen behöver man tänka på? Vallokaler med tydlig och enkel information är avgörande för att alla ska kunna delta i de allmänna valen.

MFD har tagit fram en checklista för hur vallokaler blir tillgängliga.
Du hittar den här: Tillgängliga val - MFD

Lärdomar från pandemin

Pandemin har inneburit stora utmaningar för hela samhället som på kort tid behövt ställa om. En rad samhällstjänster behövde digitaliseras för att begränsa smittspridning och det har fått stor påverkan på bland annat hälso- och sjukvården, skolan och arbetsmarknaden.

- Nu när pandemin är över och samhället har öppnat upp igen är det lätt hänt att vi går tillbaka till gamla rutiner, men det finns mycket att lära av pandemins påverkan. Genom att analysera vad som fungerade bra och mindre bra kan vi stå bättre rustade inför framtida kriser, säger Therese Arnewing, utredare på MFD.

Vilka lärdomar tar vi med oss från pandemin och hur har verkligheten under denna tid sett ut för personer med funktionsnedsättning? MFD har samlat information om pandemins konsekvenser, åtgärder och framtida behov.

 Samanställningen hittar du här: Pandemins konsekvenser - MFD

Nytt från MFD:s kunskapsråd!

I det senaste mötet gjorde Per-Olof Hedvall, docent på Certec, institutionen för designvetenskap, en djupdykning i universell utformning och menar att det främst handlar om samhällsförändring.

Moa Tunström, universitetslektor på Karlstad universitet, fördjupade sig kring social hållbarhet och stadsutveckling.

Kunskapsrådets syfte är att bidra till kunskapsutveckling och består av personer med erfarenhet från vetenskap, intresseorganisation och näringsliv. 

Presentationerna spelades in och finns att se här! 

Seminarier

Hjälpmedel på lika villkor - 16 maj

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer.

MFD:s. generaldirektör Malin Ekman Aldén deltar i programpunkten Hjälpmedel på lika villkor, mellan 10.20 och 10.50.

Det går att delta både fysiskt eller digitalt i konferensen.

Klicka här för att se programmet och för att anmäla dig!

Se partiledarsamtal om funktionsrättsfrågor

Under mars och april arrangerar Funktionsrätt Sverige en serie samtal med partiledarna för våra riksdagspartier. Målet är att ta reda på var de står i viktiga funktionsrättsfrågor och vad vi kan förvänta oss av respektive parti i regeringsställning.

Alla samtal spelas in och finnas tillgängliga att se i efterhand. Se även tider och datum för kommande debatter. Klicka här!

Vad innebär tillgänglighetsdirektivet?

Tillgänglighetsdirektivet blir svensk lag 2022 och ska tillämpas 2025. Lagen innebär att ett antal produkter och tjänster som riktar sig till konsumenter måste bli mer tillgängliga. Direktivet påverkar många branscher inom både privat och offentlig sektor.

Se ett seminarium om tillgänglighetsdirektivet här: Tillgänglighetsdirektivet blir lag - är du redo? - Digin.nu

De fyra myndigheterna som står bakom Digin.nu är Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Myndigheten för delaktighet (MFD).

MFD uppmärksammar

Jobbar din kommun med digitalisering för en god, jämlik hälsa?

- Då kan ni ansöka till priset Sveriges eHälsokommun 2022.

Utmärkelsen går till den kommun som bäst använder digitalisering för god, jämlik hälsa och för att stärka invånarnas självständighet och delaktighet. Förra året var Lunds kommun stolt vinnare av priset.

Priset ”Sveriges eHälsokommun” har tagits fram av Vitalis i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Ansök senast 14 april. Från och med i år har ansökningsprocessen förenklats.

Läs mer och ansök: Sveriges eHälsokommun | Vitalis

Läs mer om Sveriges nuvarande bästa e- hälsokommun: Lunds kommun är Sveriges bästa e-hälsokommun | Lunds kommun

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.