15

nov

Medlemsmöte - Politikermöte

Den 15 november på Tellus Fritidscenter
Lignagatan 8 Drakenbergssalen 18.00-ca 20.00
Kaffe och smörgås kommer att serveras från kl 17.30, för de som anmält sig.
Anmälan senast den 12 november.