Kontakt

Kansli

DHR Stockholmsavdelningen
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 STOCKHOLM

Organisationsnr: 802000-6378
Bankgiro 710-9333
Telefon: 08-564 826 50

Kanslichef:
Sebastian Nikula tfn 073-981 99 54                                
sebastian.nikula@dhrs.se 

Nollåttan:
Sebastian Nikula tfn 073-981 99 54                                

Administratör:
Gudrun Dahlgren tfn 08-564 826 50
gudrun.dahlgren@dhrs.se

Ekonomiansvarig:
Henric Stenström tfn  070-258 78 94                                  
henric.stenstrom@dhrs.se

Kansliet

Hammarby Fabriksväg 23