Kontakt

Kansli

Postadress: DHR Stockholmsavdelningen
Vasagatan 28
111 20 STOCKHOLM

Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70

Tfn 08-564 826 50

Organisationsnr: 802000-6378
Bankgiro 710-9333
Telefon: 08-564 826 50

Kanslichef:
Sebastian Nikula tfn 073-981 99 54                                
sebastian.nikula@dhrs.se 

Nollåttan:
Lina Jansson tfn 08-564 826 50
mobil: 0709-81 99 89
lina@dhrs.se                              

Administratör:
Lina Jansson tfn 08-564 826 50
mobil: 0709-81 99 89
lina@dhrs.se

Ekonomiansvarig:
Henric Stenström tfn  070-258 78 94                                  
henric.stenstrom@dhrs.se

Kansliet


Vasagatan 28, besöksadress Mäster Samuelsgatan 70

Bli medlem i DHR: