Intressepolitik

Avdelningens områden är:

- Personlig Service
- Tillgänglighetsfrågor
- Färdtjänstfrågor
- Standardisering: ICO och CEN