Nollåttan

Stockholmsavdelningens medlemstidning når ut till samtliga medlemmar i avdelningen, samt alla medlemmar i DHR Stockholms läns Distrikt. Dessutom går den till ett stort antal externa prenumeranter, såsom politiska kanslier, myndigheter, bibliotek och liknande.
Vi tackar alla som bidrar med krönikor, insändare och artiklar - och efterlyser samtidigt fler bidrag från Er läsare!

Här hittar du tidningsarkivet några år bakåt i tiden.
 

  • Redaktör och Layout: 
  • Ansvarig utgivare: Sebastian Nikula, tel. 08-564 826 54
  • Annonser: Gudrun Dahlgren, tel. 08-564 826 50


Klicka på en tidning för att ladda ner den som pdf

Utgivning Nollåttan

2020:  Manusstopp  Utgivning
Nr 6        13/11            11/12

Utgivning 2021:
Preliminära datum
2021:  Manusstopp  Utgivning
Nr 1    28/12               18/1
Nr 2    26/2                 19/3
Nr 3    1/4                   22/4
Nr 4    27/8                 17/9
Nr 5    1/10                 22/10
Nr 6    19/11               10/12

I Väntan på   8/5       1/6

Nollåttan 
Sedan gammalt är Nollåttan ett fristående organ som 
avdelningsstyrelsen beslutar om när det gäller kostnaden.
Innehållsmässigt har styrelsen ingenting med det att göra.
Ansvarig utgivare har i uppdrag att se till att innehållet inte 
strider mot lagstiftningen och inte är kränkande.
Vi ska inte ändra principen för Nollåttan.