Nollåttan

Stockholmsavdelningens medlemstidning når ut till samtliga medlemmar i avdelningen, samt alla medlemmar i DHR Stockholms läns Distrikt. Dessutom går den till ett stort antal externa prenumeranter, såsom politiska kanslier, myndigheter, bibliotek och liknande.
Vi tackar alla som bidrar med krönikor, insändare och artiklar - och efterlyser samtidigt fler bidrag från Er läsare!

Här hittar du tidningsarkivet några år bakåt i tiden.
 

  • Ansvarig utgivare: Sebastian Nikula, tel. 073-981 99 54


Klicka på en tidning för att ladda ner den som pdf

Utgivning Nollåttan

Utgivning 2022:        
OBS: Preliminära datum
Nr       Manusstopp    Utgivning
Nr 1    7 januari           V 6
Nr 2    17 februari       V 11
Nr 3    11 april              V 18
Nr 4    19 augusti        V 37
Nr 5    23 september  V 42
Nr 6    11 november   V 50
I Väntan på .... Utgivning juni

Nollåttan 
Sedan gammalt är Nollåttan ett fristående organ som 
avdelningsstyrelsen beslutar om när det gäller kostnaden.
Innehållsmässigt har styrelsen ingenting med det att göra.
Ansvarig utgivare har i uppdrag att se till att innehållet inte 
strider mot lagstiftningen och inte är kränkande.
Vi ska inte ändra principen för Nollåttan.