Nollåttan

Stockholmsavdelningens medlemstidning når ut till samtliga medlemmar i avdelningen, samt alla medlemmar i DHR Stockholms läns Distrikt. Dessutom går den till ett stort antal externa prenumeranter, såsom politiska kanslier, myndigheter, bibliotek och liknande.
Vi tackar alla som bidrar med krönikor, insändare och artiklar - och efterlyser samtidigt fler bidrag från Er läsare!

Här hittar du tidningsarkivet några år bakåt i tiden.
 

  • Ansvarig utgivare: Sebastian Nikula, tel. 073-981 99 54

    Redaktionsutskott: Lena Haglöf och Louise Lindström 
    e-post: info@dhrs.se


Klicka på en tidning för att ladda ner den som pdf

Utgivning Nollåttan

Utgivning 2021:        
Preliminära datum
2021:  Manusstopp  Utgivning
Nr 2    26 februari     Mars v 11
Nr 3    6 april              April v 17
Nr 4    27 augusti      Sept v 37
Nr 5    1 september   Okt v 42
Nr 6    19 november  Dec v 49

I Väntan på 8 maj    Juni v 22

Nollåttan 
Sedan gammalt är Nollåttan ett fristående organ som 
avdelningsstyrelsen beslutar om när det gäller kostnaden.
Innehållsmässigt har styrelsen ingenting med det att göra.
Ansvarig utgivare har i uppdrag att se till att innehållet inte 
strider mot lagstiftningen och inte är kränkande.
Vi ska inte ändra principen för Nollåttan.