Nollåttan

Stockholmsavdelningens medlemstidning når ut till samtliga medlemmar i avdelningen, samt alla medlemmar i DHR Stockholms läns Distrikt. Dessutom går den till ett stort antal externa prenumeranter, såsom politiska kanslier, myndigheter, bibliotek och liknande.
Vi tackar alla som bidrar med krönikor, insändare och artiklar - och efterlyser samtidigt fler bidrag från Er läsare!

Här hittar du tidningsarkivet från två år bakåt.
Vill Du ha äldre tidningar kontakta kansliet info@dhrs.se

  • Redaktör och Layout: 
  • Ansvarig utgivare: Sebastian Nikula, tel. 08-564 826 54
  • Annonser: Gudrun Dahlgren, tel. 08-564 826 55


Klicka på en tidning för att ladda ner den som pdf

Utgivning Nollåttan 2020

Manusstopp          Utgivning
Nr 5      21/9          30/10
Nr 6      13/11        11/12


Utgivning 2021:
Nr 1       18/1          15/2

Nollåttan 
Sedan gammalt är Nollåttan ett fristående organ som 
avdelningsstyrelsen beslutar om när det gäller kostnaden.
Innehållsmässigt har styrelsen ingenting med det att göra.
Ansvarig utgivare har i uppdrag att se till att innehållet inte 
strider mot lagstiftningen och inte är kränkande.
Vi ska inte ändra principen för Nollåttan.