Medlemsavgift

Bli medlem

Ansök om medlemskap i DHR
Som medlem får du möjlighet att tillsammans med likasinnade påverka samhället i en riktning mot ett mer jämlikt sådant.

Som medlem får du en rad förmåner, medlemstidningen Nollåttan och DHR:s tidning SHT, som bl a uppdaterar dig i handikappolitiska frågor.

Sist men inte minst, möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Kamratstöd och social gemenskap.

Det räcker långt. Kom med du också.

Medlemsavgift
Du betalar en avgift dels till Förbundet och en avgift till Stockholmsavdelningen.

Första året betalar du 150 kr till Förbundet samt 110 kr till Stockholmsavdelningen. Totalt 260 kr.

Andra året betalar du 300 kr till Förbundet samt 110 kr till Stockholmsavdelningen. Totalt 410 kr.

Familjemedlem betalar 100 kr till Förbundet samt 110 kr till Stockholmsavdelningen. Totalt 210 kr.

Vid inträde efter 1 oktober betalar du medlemsavgift för nästkommande år.

DHR:s Integritetspolicy: Se länk till vänster


Välj medlemskap

För familjemedlem som är folkbokförd på samma adress

Beskriv ditt funktionshinder

Samtycke krävs för behandling av dina uppgifter
Jag är medveten om att jag i och med att jag anmäler mig som medlem i DHR samtycker till att de uppgifter jag lämnat kommer att införas i DHR:s medlemsregister och att uppgifterna behandlas i enlighet med Personuppgiftslagens bestämmelser.

Jag är medveten om att jag i och med att jag anmäler mig som medlem i DHR samtycker till att de uppgifter jag lämnat kommer att införas i DHR:s medlemsregister och att uppgifterna behandlas i enlighet med Personuppgiftslagens bestämmelser.

Behandling av personuppgifter
DHR för ett medlemsregister. Registrerade uppgifter används aldrig i kommersiellt syfte. Det går inte heller att köpa uppgifter ur DHR:s medlemsregister.

DHR:s Integritetspolicy

 https://dhr.se/dhrs-integritetspolicy/