Styrelse

DHR Stockholmsavdelningen styrelse

Ordförande: 
Nisse (Nils) Duwähl tfn 073-981 99 34
nisse.duwahl@dhrs.se       
Vice ordförande, kassaförvaltare:
Magnus Lindmark tfn 070-687 19 60
mlindmark873@gmail.com
Sektionsråd/Planeringsansv:
Amir Amirriazi tfn 070-424 02 29
amir.amirriazi@dhrs.se
Informations-/Pressansvarig:
Nisse Duwähl, Amir Amirriazi, Marita Innergård
Marita Innergård tfn 070-282 18 62
marita.innergard@gmail.com
Reseansvarig, Evenemangsansvarig:
Ulla Kjellvinger tfn 073-394 24 64
ulla.kjellvinger@gmail.com

Revisor:
Anders Berglund tfn 070-768 94 39
post@lanzo.se
Revisor:
Karin Sääf Göranson tfn 070-33 54 73
karin_saaf@hotmail.com

Valberedning:
Yvonne Lindroos
tfn 070-881 05 93
yvonnelindroos48@gmail.com

Staffan Lönnström
070-598 95 01
19stalon49@gmail.com

 

 2020-11-11