Styrelse

DHR Stockholmsavdelningen styrelse

Ordförande:
Nisse (Nils) Duwähl tfn 073-981 99 34
nisse.duwahl@dhrs.se

1:a vice ordförande: 
Magnus Lindmark tfn 070-687 19 60

2:a vice ordförande: 
Anna Palmborg  tfn 070-424 53 32

Kassaförvaltare:
Magnus Lindmark tfn 070-687 19 60
mlindmark873@gmail.com

Informations-/Pressansvarig:
Nisse Duwähl tfn 073-981 99 34  

Evenemangsansvarig:
Ulla Kjellvinger tfn 073-394 24 64
ulla.kjellvinger@gmail.com


Övriga ledamöter:

Daniel Pollak tfn 070-980 49 87
danpo03@gmail.com

Carina H. Lindahl
scobidobi2003@yahoo.com

David Hansson
david@dhrs.se

 
Revisorer:
Karin Sääf Göranson tfn 070-303 54 73
karin_saaf@hotmail.com

Valberedning:
Ingela Larsson och Sari Nykvist. 
info@dhrs.se

Bli medlem i DHR: