Söder om Söder

Sektionens syfte och mål är att ordna träffar av social karaktär, med kulturinslag. Viss information ges också på träffarna.
Träffar, såsom lördagskaféer, samt resor anordnas med tanke på att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta.
Utbildade ledsagar anlitas för att hjälpa till med sådant, som deltagarna inte själva klarar av.

Styrelse:

Lasse Bergström            Ordförande, Sektionsråd,
tfn 070-762 05 27           mail: lasse.a.b@telia.com          

Ulla Kjellvinger               Kassör, Sektionsråd, Lördagskafé
073-394 24 64                mail: ulla.kjellvinger@dhrs.se

Beatrice Kolijn                Lördagskafé
070-645 29 96                mail: beatrice.kolijn@comhem.se

Gudrun Dahlgren           Sekreterare
070-386 16 73                 mail: gudrun.dahlgren@dhrs.se 

Vakant:                           Ledamot

Revisor:
Anders Berglund            mail: post@lanzo.se
070-617 81 90                

Sebastian Nikula            mail: sebastian.nikula@dhrs.se
073-981 99 54


Adress:
DHR
Söder om Söder
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

 


Skanskvarn

Skanskvarn är en gammal kvarn av holländsk typ som ligger i Årsta, 200 meter norr om Gullmarsplan i Stockholm. Kvarnen är ursprungligen från 1850 och kallades då Nedre Skanskvarnen. Den flyttades till sin nuvarande plats 1859. Kvarnrörelsen lades ner 1882. 1930 beslutade Stockholms stad att Skanskvarn skulle kulturskyddas, restaureras, bli restaurang och därmed återknytas till platsens traditioner. Parallellt med kvarnrörelsen har här funnits krog ända sedan 1762.
Personalen på Skanskvarn är inte helt bekväma med att vara kvar ensam där på kvällen. På övervåningen har det hörts steg, frasande av långa kjolar och släpande ljud som av mjölsäckar. Spöket sägs heta Linda och som var en kraftfull och storvuxen mjölnarhustru på 1800-talet. En dag råkade hon tappa en 300 kilossäck på sin man som dog omedelbart. Sen dess går Linda igen i de övre våningarna och sörjer sin make, men hon är ett snällt spöke som inte vill någon människa något illa.