Stockholms Funktionshinderråd

DHR:s representanter i Lokalråd för Funktionshinderfrågor 2020-2022

Stadsdelsnämnd
Bromma
Jan Klingström tfn 073-589 78 09
klingstrom.jan@gmail.com

Enskede/Årsta/Vantör
Patrik Forslin tfn 070-891 59 08
p_forslin@hotmail.com

Farsta
Jaan Kaur tfn 070-234 39 75
jaankaur1@gmail.com

Beatrice Kolijn tfn 073-645 29 96
beatricekolijn@hotmail.com

Hässelby-Vällingby
Marita Innergård tfn 070-282 18 62
marita.innergard@gmail.com

Norrmalm
Louise Lindström tfn 073-621 24 23
louiselindstrom.dhrs@yahoo.se

Skärholmen 
Stig-Joeran Samuelsson tfn 070-494 09 31
s-js@comhem.se

Hägersten-Älvsjö-Liljeholmen 
Ingela Heden tfn 076-648 28 12
ingela.heden@telia.com

Kungsholmen
Karin Lemberg tfn 073-618 45 33
carin.lemberg@gmail.com

Spånga/Tensta
Ulf Nilsson tfn 070-920 55 40
ulf.g.nilsson@hotmail.com

Östermalm
Christina Barthlow tfn 073-771 17 49
christina.barthlow@gmail.com

Lidingö
Cathrin Lindberg tfn 073-897 71 11

Södermalm
Pelle Westerlund tfn 073-669 14 21
pellewesterlund66@gmail.com

 
Kista/Rinkeby
Yvonne Plazovnik tfn 073-948 17 53

Sollentuna
Henrik Häggbom tfn 070-729 56 45
hhaggbom@gmail.com


Facknämnder

Arbetsmarknadsnämnden
Louise Lindström tfn 073-621 24 23
louiselindstrom.dhrs@yahoo.se 

Bostadsbolagen m fl
Louise Lindström, Ordf. tfn 073-621 24 23
louiselindstrom.dhrs@yahoo.se

Kommunstyrelsen m fl
Nisse Duwähl tfn 073-981 99 34
nisse.duwahl@dhrs.se
ersättare: Amir Amirriazi (adress se Trafik)

Kulturnämnden m fl
Louise Lindström tfn 073-621 24 23
louiselindstrom.dhrs@yahoo.se

Kyrkogårdsnämnden 
Louise Lindström tfn 073-621 24 23
louiselindstrom.dhrs@yahoo.se

Socialnämnden och överförmyndarnämnden
Nils Duwähl, Ordf. tfn 073-981 99 34
nisse.duwahl@dhrs.se

Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden
Amir Amirriazi tfn 070-424 02 29
amirriazi@dhrs.se

Stockholm Business Region AB m fl
Louise Lindström tfn 073-621 24 23
louiselindstrom.dhrs@yahoo.se

Värme, vatten, hamn och Stokab m fl
Jaan Kaur, Ord. tfn 070-234 39 75
jaan.kaur@dhrstockholmlan.org

Fastighetsnämnden
Amir Amirriazi tfn 070-424 02 29
amirriazi@dhrs.se

Trafik- och Renhållnings-
nämnden
Amir Amirriazi tfn 070-424 02 29
amirriazi@dhrs.se

Idrottsnämnden
Claudio Palacios tfn 070-456 42 42
claudio@live.se
 
Vakant: Ekerö och Skarpnäck     
         
/Rev 2020-09-08

Vakansplatser i FHR

Vi har vakanta platser på nedanstående Funktionsråd.
Bor Du inom respektive område och känner att Du skulle vara
intresserad som DHR-medlem att representera oss i ett
Funktionshinderråd, tag kontakt med kansliet. 

 

Det gäller: Ekerö och 
 Skarpnäck