Historia

DHR Stockholmsavdelningen är landets största DHR-avdelning. Vi bildades 1924 och har idag ett geografiskt verksamhetsområde som förutom Stockholm också omfattar kommunerna Ekerö, Lidingö, Sollentuna och Solna.

Behovet av en intresseorganisation för människor med funktionshinder, främst rörelsehinder, stod klart i juni 1923 när ”Kamratföreningen de Vanföras Väl” bildades på vad som då kallades ”Vanföreanstalten” i Göteborg. Året därpå följde alltså Stockholm efter med en egen lokal avdelning.

Flera olika avdelningar föddes under åren som följde, och så småningom stod Riksförbundet DHR som en av landets främsta intresseorgan för medborgare med rörelsehinder.

Vår första egna lokal låg på Wargentinggatan i Stockholm.

Föreningen har under åren bytt namn flera gånger, se nedan; men dess uppgift har varit densamma – med utökade arbetsområden och krav i takt med samhällets tillväxt.

DHR driver idag, 2023, den numera allmänt vedertagna principen att ”ett handikapp inte är en egenskap hos individen utan ett förhållande mellan individ och det omgivande samhället”. 

Vi arbetar med rättighetspolitik, medlemsociala aktiviteter och med individstöd.


Några korta fakta om vår värdegrund:

  • Vi godtar inte välgörenhet i någon form. Våra rättigheter ska tillgodoses av vårt samhälle på samma villkor som alla medborgare.

  • Vi företräder oss själva. Dvs. vi är ingen anhörigförening eller föräldraförening. Alla som sympatiserar med vår bild av ett öppet och tillgängligt samhälle för alla är välkomna som medlemmar, men medlemmar som själva lever med funktionshinder har företräde till de bärande funktionerna.

  • Vi anser att funktionshinder uppstår i kollisionen med en otillgänglig omgivning, medan en omgivning fullt tillgänglig för alla gynnar hela samhället.

  • Vi är inte diagnosinriktade. Oavsett funktionshinder är du välkommen.


Namn genom tiderna 

Förbundet har bytt namn flera gånger genom historien. För att följa med utvecklingen och tidsandan har vi genomgått 4 namnbyten sedan starten.

1923 Kamratföreningen De Vanföras Väl, KDVV

1934 Riksorganisationen De Vanföras Väl, RDVV

1946 De Vanföras Riksorganisation, DVR

1966 De handikappades Riksförbund, DHR

2009 Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR

Bli medlem i DHR: