Intressepolitisk krönika

Framtiden förbereder sig för nya skrämmande biografier från barnhemsbarn

Vad är enklast i ett civiliserat framtidsland med siktet inställt på en mänsklig utopi?

Att lägga energi på att sortera, räkna, diskutera, äpplen och päron.

Precis som vi undviker djurplågeri för att det är enklare att utgå från att allt liv har känslor istället för att dividera, lägga energi på och diskutera varje enskild räv, katt eller fågel.

Eller är det tingens natur att bara ge rättigheter till en grupp så länge en annan grupp har samma förmåga och längtan efter samma rättigheter? Som exempel när kvinnorna stred för rösträtt.

Handlar vår samhällsideologi bara om ekonomi? I så fall är vi inte tänkande kännande människor någon av oss!

Vi glömmer att prata om vad vi vill med vårt samhälle i stort! Politikerna pratar om ett RUT-avdrag här eller ett extra skolbiträde där – pengar. Men det är dags att prata om filosofin, ideologin!

Alltså, detta med LSS. Vissa grupper med samma längtan och strävan döms att leva i ständig oro, liksom deras anhöriga. I vissa fall där barn förekommer tvingas de till och med fly till andra delar av landet. Kommunen de bodde i nekade LSS, som är en över hela riket lagstadgad rätt, förlorar då två skattebetalande vuxna, samt arbetstillfällen för personliga assistenter. Antagligen omedvetna om att detta är en stort och viktig yrkeskår.

Men än värre! Vet ni, vet alla berörda, vet alla i Sverige över huvud taget, att just nu håller man på att bygga barnhem i landet. För första gången sedan institutionerna stängde för runt 50 år sedan och vi sade ”Aldrig Mer”. Det finns mängder av självbiografier skrivna av barn som växte upp på ”anstalt” på grund av funktionshinder, och detta blev en tung ryggsäck att bära resten av livet. Ni som har sådana böcker, skicka dem till de politiker som förordar, och faktiskt verkställer, en återgång till institutioner! Idag byggs alltså institutioner där det är tänkt att barn i behov av personlig assistans ska växa upp! Idag finns barn som alltså inte ska växa upp i sin familj, inte på grund av missförhållande, utan på grund av ett antal illa tolkade domar som bortsett från LSS-lagens intention.

Är det vad vi i folkdjupet tycker är rätt? Att kanske ditt eget barn tvingar till barnhem på grund av hur man tolkar domar som blev fel redan från början? Domar som inte följer samtidens livsåskådning.

Nu måste vi tänkta till! Ideologiskt och filosofiskt – och låta lagarna följa den jämlikhet vårt land strävar mot! I skrivande stund, strax före valet, har en del politiker och media vaknat till, de förstnämnda lovar bot och bättring. Men även om så sker, att pengar avsätts – det är fortfarande upp till enskilda kommuner att ta eller förkasta nya beslut. Prestige och maktfullkomlighet ute i vardagen botas sällan av enskilda regeringsbeslut!