FN och rättigheter för funktionshindrade

FN har skapat en konvention som enbart koncentrerar sig på mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder. Sverige har ratificerat, godtagit den, men det är fortfarande många i beslutande ställning som inte känner till den. Konventionen borde vara ett viktigt verktyg både i stora frågor och i våra vardagliga frågor, tex. vid behovsprövning inom LSS och SoL.