Aktivitetsforum

Sektionsrådet är ett aktivitetsforum mellan avdelningsstyrelsen och sektionerna där vi diskuterar aktiviteter och byter idéer med varandra.

  1. Vi informerar varandra vad som händer och vad som är aktuellt.
  2. Planerar verksamheten för innevarande och kommande år.
  3. Planerar genomförandet av aktiviteterna.
  4. Bidrar med manusunderlag till Nollåttan

Deltagare:
Beatrice Kolijn beatricekolijn@hotmail.com
Ulla Kjellvinger ulla.kjellvinger@gmail.com
Amir Amirriazi amir.amirriazi@dhrs.se
Karin Lemberg carin.lemberg@gmail.com
Gunvor Hersén gunvor.hersen@gmail.com