Uttalande från Stockholmsavd årsmöte 2017

1: Ersätt omkostnader för personlig assistans vid arbetsresor!

Enligt Stockholms stad är det viktigt att alla har arbete. För att vissa personer med funktionsnedsättning är personlig assistans en förutsättning för att kunna arbeta.

Beroende på arbetets art behöver en ibland göra arbetsresor.

Tidigare ersatte Stockholms Stad kostnaderna för assistenter i samband med arbetsresor till andra orter i Sverige och utomlands. Det gäller tex hotellkostnader och resekostnader. Nu har staden ändrat sina rutiner.

Risken är nu att vissa personer med funktionsnedsättning inte kan bibehålla sina arbeten eller inte har möjlighet att ta ett arbete på grund av detta.

DHR Stockholmsavdelningens årsmöte kräver att Stockholms Stad återigen ersätter omkostnader för personlig assistans vid arbetsresor!

2: Det måste bli ett slut på hur staden betraktar personer i behov av insatser av SoL och LSS!

Visst behövs det mer pengar, mer personal, och bättre behandling av personalen, men även synsättet på brukarna måste ses över! Vad är det för respekt när de tex. ändrar dag för inköp utav livsmedel utan tanke på hur det fungerar i verkligheten? I förekommande fall blev veckans enda inköp förlagd till måndag. På måndag morgon måste alltså brukaren veta vad hen ska göra till helgen. Ska hen ha gäster, fest, vara bortrest?

Vi har många gånger klagat på neddragningarna, särskilt på minskning av ledsagning och bristen på flexibilitet inom hemtjänst, men nu måste medborgare med nedsatt rörelseförmåga kunna leva som andra!

Vi kräver att kommunen börjar betrakta oss som fullvärdiga medborgare!

Vi vill kunna välja när vi får hjälp!

Vi vill kunna välja vem som kommer till våra hem!

Vi vill kunna ha en flexibilitet insats!

Vi vill kunna leva på lika villkor som andra!