26

mar

Årsmöte 2023

Ett arbetsår är slut, nu börjar ett nytt.

Årsmötet 2023 hölls på Hotell Courtyard by Marriott Stockholm. 35 röstberättigade medlemmar samlades den snöiga lördagen. 

Mötesordförande blev Susanne Berg, och Ingela Larsson var sekreterare. 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom, likaså budgeten. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Vi sa hejdå till de avgående styrelseledamöterna Sari Nykvist och Carin Lemberg, och välkomnade de nya ledamöterna Carina H. Lindahl och David Hansson. 


Tack alla för ett härligt arbetsår, nu tar vi nya tag!