18

mar

NYTT BESLUT ANGÅENDE SAMPLANERING AV FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Med anledning av smittspridningen av Coronaviruset har Fredrik Wallén, Färdtjänstnämndens ordförande, nu tagit beslut om att stoppa samplaneringen av färdtjänst och sjukresor,
fr o m nu och 3 månader framåt.