15

aug

FO:s Rapport 2019

Vartannat år tar Stockholms stads Funktionshindersombudsman fram en rapport om stadens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.