17

dec

Medicinsk fotvård är ingen lyx!

Medicinsk fotvård är ingen lyx!
Och NEJ! Det är inte samma sak som att sluta röka!
Den 1 januari övertar husläkarmottagningarna det övergripande ansvaret för medicinsk fot-vård. Detta innebär att du som är listad på en vårdcentral inte längre kan välja fotsjukvårdare utan tvingas gå till den som din husläkarmottagning valt att anställa eller att anlita på entre-prenad. Argumentet för denna nyordning är att fötterna är en del av kroppen.
Detta innebär att valfriheten försvinner! Det är viktigt att känna tillit till den som ger medicinsk fotvård. Det är också viktigt att varje behandling ges tillräckligt med tid och att god kunskap finns om olika funktionsnedsättningar och sjukdomar.
Att ta hand om sina fötter jämför Maria Fälth (KD) med att sluta röka. Båda sakerna är hälsobefrämjande. Men det är stor skillnad på att sluta röka och medicinsk fotvård. Det senare ges till den som har diabetes, saknar känsel i fötterna, inte kan vårda sina fötter av olika
medicinska skäl, har biverkningar av cancerbehandling etc. Att få medicinsk fotvård är ingen lyx det är en behandling för att förebygga allvarliga komplikationer. Vilket i sin tur innebär en besparing av sjukvårdskostnader.
Politikernas kortsiktighet kostar människors välbefinnande, trygghet och hälsa. Och då får vi inte glömma de som ska utföra den medicinska fotvården.
Att själv välja medicinsk fotvårdare är ingen lyx – det är en nödvändighet!
/DHR Region Stockholm och Stockholmsavdelningen