07

sep

Höjda tilläggsbidrag och ändrade regler

som kan ge rätt till bilanpassning

Se bifogad länk till tidningen Funktionshinderpolitik