15

apr

Fler Gode Män behövs!

Överförmyndarförvaltningen i Stockholm söker fler Gode Män. Kanske är du en av dem?

En God Man hjälper en medmänniska med att förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. En begränsad ekonomisk ersättning utgår. Överförmyndarförvaltningen erbjuder utbildning och stöd.

När vi frågar de som är Gode Män vad det bästa är med att vara God Man så svarar de bl.a. :
- Jag får användning för mina kunskaper om samhället

- Jag lär mig mycket nytt om hur samhället fungerar

- Jag känner att jag gör skillnad för den jag hjälper 

- Kontakten med den jag hjälper är givande

Information om vad uppdraget innebär finns på webbsidan; https://godman.stockholm/ .
Här finns bl.a. information för den som vill bli god man och en anmälningsblankett.