16

feb

Nya rapporter om våld mot personer med funktionsnedsättning

Risken att utsättas för våld är högre. Men det finns sätt att förebygga att det sker.

Risken att utsättas för våld och hot är nästan dubbelt så stor i jämförelse med den övriga befolkningen. Utsattheten är ännu högre för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för kvinnor och barn med funktionsnedsättning.


Klicka här för att läsa rapporterna: 

Våld mot personer med funktionsnedsättning - Om utsatthet och förekomst av våld (mfd.se) 

Att förebygga och bekämpa våld mot personer med funktionsnedsättning - Samhällets kunskap, åtgärder och insatser (mfd.se)