21

mar

Lever regionen upp till sin egen folkhälsopolicy?

Läs DHR Region Sthlm:s Arbetsgrupp "Synlighet i media" förslag till insändare med anledning
av HSF:s beslut om nedläggning av BOSSE.