12

nov

Glöm ej att notera i Era kalendrar:

Glöm ej att notera i Era kalendrar:
DHR Västerortssektionens Årsmöte
den 23 februari 2020 kl 12.00-16.00 på Spångafolkan
DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte
den 28 mars 2020 kl 14.00-17.30 på Lignagatan 8
DHR Söder om Söders Årsmöte
den 28 mars 2020 kl 12.00-13.00 på Lignagatan 8
Mer info kommer i Nollåttan Nr 1/2020