08

maj

Möte: DHR och HBTQI

Botkyrka kommun och Bosse Råd & stöd kommer och berättar om hur de arbetar med HBTQI ur ett funktionshinderperspektiv.

Tid: torsdagen den 11/5 kl. 18.00-20.30

Plats: Quality Hotel Globe  adress: Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov.


Medverkar gör konsulenterna Krister Gullberg och Ubah Robleh från Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter och

Iréne Cederborg, handläggare i funktionshinderfrågor på kultur- och fritidsförvaltningen, Botkyrka kommun samt Noel Sjöberg och Axel Danielsson.


Anmälan senast 9/5 till Lina Jansson på DHR Stockholmsavdelningen, lina@dhrs.se eller
tel. 08-564 826 50 / 0709-81 99 89 (telefontid mån-tors 9.00-13.30)