01

sep

WEBBKURS ”STÖD FRÅN KOMMUN OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN”

Vill du lära dig att skriva ansökningar för stöd från din kommun och Försäkringskassan? Det finns en gratis kurs som hjälper dig.


Kursen tar dig igenom ansökan steg för steg. Kursen vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och ingår i habiliteringens målgrupper, till exempel autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.(Du som är anhörig eller närstående till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning kan även göra kursen.)

Du kan göra kursen vid din dator, surfplatta eller smartphone.https://www.funktionshindersguiden.se/…/webbkursen-stod…