23

aug

Digitalt föreläsning om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Titta den onsdag 30 augusti kl. 13-14

I augusti arrangerar nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid en tvådagarskonferens i Stockholm. Den 30/8 hålls en digital föreläsning om våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.


Vad behöver vi göra för att bättre uppmärksamma och synliggöra utsattheten hos flickor och kvinnor med funktionsnedsättning? 

Hur kan arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda våld omfatta och nå ut till alla, oavsett funktionsförmåga? 

Seminariet beskriver hur våldsutsattheten ser ut, vilka faktorer som ligger bakom den samt de förslag för ett förbättrat förebyggande och upptäckande av våld samt stöd och skydd till dem som utsätts. 


Titta genom att klicka här: Kvinnofridskonferens | SthlmStream