03

jun

Uppmaning från Förbundsstyrelsen

DHR:s förbundsstyrelse uppmanar alla avdelningar och distrikt/regioner att avstå fysiska årsmöten fram till 31 december. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer för verksamheter. Observera dock att datumet kan komma att ändras åt det ena eller andra hållet beroende på hur myndigheten agerar.
Förbundets kansli kan erbjuda stöd för de avdelningar och distrikt/regioner som vill genomföra sina årsmöten digitalt.
En ytterligare uppmaning är att verksamhetsberättelser och bokslut tänkta att föras fram till era respektive årsmöten, skickas till förbundskansliet. Det är ok att de godkänns i efterhand.