01

feb

Öppet brev: Bevara Svedmyrabadet

En stad för alla kräver tillgängliga bad

Detta brev handlar om alla invånares lika rätt och tillgång till inomhusbad.

För många av oss som lever med fysisk funktionedsättning och smärta är möjligheten till bad helt beroende av vattentemperaturen (34 grader). Därtill kommer den fysiska tillgängligheten samt tillgången till personal som kan bistå med det man själv inte klarar avseende kläder, hygien och förflyttning på badet. Därutöver behövs, som för befolkningen i övrigt, generösa öppettider som passar olika livssituation med arbete/studier, familj och livet i övrigt.

I dagsläget är Svedmyrabadet det enda badet i staden som uppfyller dessa krav. Idrottsförvaltingen framhäver gärna Beckomberga, men det badet uppfyller inte dessa kriterier.

Svedmyrabadet är eftersatt gällande underhåll och en större renovering är påkallad liksom viss ombyggnad.

Entreprenaden för badet, vilken administreras av Enskede-Årsta-Vantör stadsdel (EÅV), löper ut i september. EÅV har enligt uppgift sagt upp hyreskontraktet med Stockholmshem. ´

I EÅVs Verksamhetsplan för 2024 står att läsa följande: ”I samverkan med Idrottsförvaltningen utreder förvaltningen möjligheten att erbjuda ett funktionellt och tillgängligt bad för personer med funktionedsättning på Sandsborgsbadet.”

Är tanken att Sandsborgsbadet skulle ersätta Svedmyrabadet permanent eller under en renovering av Svedmyrabadet? Kommer kriterierna enligt ovan att uppfyllas?

Vår utgångspunkt är att i ett Stockholm för alla måste det finnas rimligt lika förutsättningar för olika befolkningsgrupper till likvärdig service och rekreationsmöjligheter. Detta förutsätter:

Tillgängliga och funktionella bad med varmt vatten, på rimligt avstånd från invånarna, med generösa öppettider och tillgång till personal som kan ge hjälp med kläder, hygien och förflyttning vid behov.

Är detta inte uppfyllt måste det ses som en ojämlik behandling av grupper av invånare och i förlängningen utgöra ett demokratiproblem.

Vi önskar insyn och påverkansmöjlighet i frågan.


DHR Stockholmsavdelningen

Nisse Duwähl Ordförande

Patrik Forslin Medlem i DHR och utsedd att driva frågan.