08

dec

Medlemsmöte ang Nollåttans framtid

Onsdag den 23 februari mellan kl 18.00-21.00 i Spånga Folkan
Spångavägen 353
Mer info i Nollåttan Nr 1/2022