09

jun

Avdelningens Fana

Stockholmsavdelningen har ansökt och blivit tilldela en fana av Stiftelsen Sveriges Nationaldag.
Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan och föreningens viktiga insatser gjorde att avdelningen blev tilldelad en fana. Ett bevis på att avdelningen gör nytta i sin verksamhet.
Nationaldagsfirandet på Skansen med fanöverlämning blev inställt i år, p g a rådande situation.
Fanan har skickats hem till ordförande Nisse Duwähl.