12

apr

Bosse - Råd, Stöd och Kunskapscenter

I Nollåttan nr 5/2020 hade vi en insändare från Bosse-Råd, Stöd och Kunskapscenters projekt "Normbrytande funktionalitet och sexualitet under pandemin".
Projektet har resulterat i två foldrar:
Foldern "Det kan vara ensamt ibland" som vänder sig till dig som är hbtq-person med funktionsnedsättning.
Foldern "Ensam med ansvar" heter den andra foldern vilken är skriven för yrkesverksamma som möter hbtq-personer med funktionsnedsättning.
Foldrarna finns att läsa på bosse-kundskapscenter.se/hbtq-projekt/ eller att beställas på telefon 08-544 88 692.